Syrebehandling i tryckkammare

Vad är hyperbar terapi?

Hyperbar terapi består av en person som andas in höga doser syre i en hyperbar eller trycksatt miljö. Genom att andas anrikat syre i en hyperbar kammare ökar tillgängligheten av syre i blodplasman, vilket genererar en mängd fördelaktiga fysiologiska effekter, eftersom det gör att mer syre når hjärnan, brosk, ben och vävnader. Detta är särskilt fördelaktigt för områden i kroppen som är begränsade på grund av svullnad eller infektion eller andra orsaker till dålig cirkulation. Kammaren tar dig upp till 1,4 ATM och klassificeras således som en mild hyperbar kammare.

Vad du kan förvänta.

Du bokar en timmes session. Flera sessioner krävs vanligtvis för att se positiva resultat, dessa kan variera från dagliga till veckovisa sessioner, beroende på indikationen för behandlingen.

Under en session kommer du att sitta eller ligga i kammaren. Du kan läsa, skanna din mobiltelefon eller arbeta på din bärbara dator medan du är i kammaren.

Lufttrycket höjs gradvis till 1,4 bar. Du kommer att bära en mask som du får behålla för din nästa session. Syre vid 90% ren passerar genom masken.

Vilka är fördelarna med Hyperbaric Chambers?

Mild Hyperbaric Oxygen Therapy (mHBOT) är en medicinsk behandling som påskyndar läkningsprocessen i kroppen. Vävnader i kroppen kräver en tillräcklig syretillförsel för normal funktion och ännu mer för att återhämta sig från skada, sjukdom eller överträning. mHBOT ökar mängden syre blodet kan bära, vilket höjer eller tillfälligt återställer normala nivåer av blodgaser och vävnadsfunktion för att främja läkning och för att bekämpa infektioner.

Så, mHBOT gör följande:

  1. Ökar syresättningen till kroppens vävnader
  2. Ökar blodflödet och cirkulationen
  3. Ökar antalet vita blodkroppar
  4. Förbättrar effektiviteten av antibiotika
  5. Minskar svullnad och smärta
  6. Ökar kapillärtätheten, vilket i sin tur påverkar konditionen
  7. Ökar syresättningen i benstrukturer som främjar benläkning.

 

Här får vi utbildning av Dr Pender ifrån Storbritanien